In phiếu xuất kho, phiếu nhập kho theo yêu cầu tại Tphcm