In hộp cà phê, hộp đựng cà phê số lượng ít lấy liền