In barcode

Hàng triệu doanh nghiệp khắp trên thế giới dựa trên mã vạch và barcode để cải thiện quản lý dữ liệu, khả năng tiếp cận cũng như giảm chi phí và tăng năng suất. Không chỉ sử dụng trong chuỗi siêu thị, hiện nay in barcode – mã vạch còn ứng dụng rộng rãi trong các ngành khác như bệnh viện, các công ty luật, bưu điện, cửa hàng bán lẻ, các ứng dụng bảo mật…